บุคลากร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 5 สิงหาคม 2558