หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / เทคนิคการนำเสนอ / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558