หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสาร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท (2 รุ่น)
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 - 1 มิถุนายน 2558