หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โรงพยาบาลเชียงดาว
วันที่ 25 มีนาคม 2558 - 26 มีนาคม 2558