อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น (ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กทม.)
วันที่ 7 มิถุนายน 2558