ประวัติด้านการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช ม.มหิดล พ.ศ. 2554
 • ประกาศนียบัตร NLP Coach จากสถาบัน Life University
 • ประกาศนียบัตร Practitioner NLP
 • ประกาศนียบัตร Master Practitioner of NLP
 • ประกาศนียบัตร สั่งจิตใต้สำนึกบำบัด Hypnotherapist จาก ABNLP
 • ประกาศนียบัตร สั่งจิตใต้สำนึกบำบัด Advanced Hypnotherapist
 • ประกาศนียบัตร สั่งจิตใต้สำนึกบำบัด Master Hypnotherapist
 • ประกาศนียบัตร การบำบัดด้วยเส้นเวลา Practitioner Timeline TherapyⓇ จาก ABNLP
 • ประกาศนียบัตร การบำบัดด้วยเส้นเวลา Master Practitioner Timeline TherapyⓇ
 • ประกาศนียบัตร Master Trainer Certifies Dr. Mel Gill
 • ประกาศนียบัตร Powerful Sale Presentation Program โค้ช Romie Bair Singer Certifies
 • ประกาศนียบัตร Thought Leader Intensive
 • ประกาศนียบัตร Past Life Regression Therapy
 • ประกาศนียบัตร Advanced Course in Past Life Regression Therapy

ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรมและประสบการณ์การพูด

 • ผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและการพูด สำหรับเด็กและเยาวชน Success Speaking Club
 • ผู้เข้ารอบ 18 คนสุดท้าย รายการเดี่ยวดวลไมค์ไทยแลนด์ซีซั่น 1 ช่อง Work Point 23
 • ได้รับรางวัลชะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ระหว่างสโมสร ฝึกการพูดระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2556
 • จบหลักสูตร Toastmaster International ของสโมสรฝึกการพูดจังหวัดกำแพงเพชร
 • ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรทักษะการพูดและการนำเสนอ ม.มหิดล
 • จบหลักสูตร Train of the trainer อ.ศุภกิจ บำรุง
 • จบหลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ
 • จบหลักสูตร การเรียนรู้ด้วยหัวใจ จากกลุ่มมะขามป้อม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 • จบหลักสูตร ใช้กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ จากกลุ่ม PCG trainer จ.เชียงราย
 • จบหลักสูตร Ice Breaking for Trainer อ.นเรศ โกษา
 • จบหลักสูตร Act for Speech จากสถาบัน Act for Speech Academy
 • ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร Leader Training Camp จากสถาบัน Life University
 • ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การตลาด 4.0 จาก sukitthaitalk
 • ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ปกครองสร้างแรงบันดาลใจจากสถาบัน Life University
 • ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร Unbelievable Within You คอร์ส A (หลักสูตรของประเทศญี่ปุ่น)
 • ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ GTO Academy
 • ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การตั้งเป้าหมาย The Science of Achievement 2 by Michael Bolduc
 • ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร Legendary Leadership Bootcamp สอนโดย Blair Singer
 • ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร สติบำบัด Mindfulness-Based Therapy and Counseling

หน่วยงานที่เคยอบรม

 • บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ประเทศไทย)
 • บริษัท เอฟดีกรีน(ประเทศไทย)จํากัด
 • บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ฮอนด้า แอคเซส เอเชีย แอนด์ โอเชียเนีย จำกัด
 • บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท Travel Tech
 • บริษัท ฟรอบประเทศไทย
 • บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด
 • บริษัท โพสโค(ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท บูโอโน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
 • Focus มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก
 • มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.)
 • โรงแรมดีวารีพัทยา
 • โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ
 • โรงพยาบาลเอกชน
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 • มหาวิทยาลัยราชมงคล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลฯ
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน หลายๆจังหวัด
 • ผู้บริหารระดับกลางกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการอีกหลายแห่ง
 • ฯลฯ

อาจารย์อนันท์ หารวัง

ตัวอย่างการบรรยาย

หลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชน สำหรับเด็ก

ตัวอย่างการบรรยาย

หลักสูตร NLP สั่งจิตชีวิตเปลี่ยน