ประวัติด้านการศึกษา

 • ปริญญาโท ด้านการจัดการและนวัตกรรม สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  Graduate school of Management and Innovation, GMI
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  Communication Arts

ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรม

 • หลักสูตรบุคลิกภาพ (John Robert Power)
 • Certified Fashion Feng Shui (FFS Master Sue Donnelly, UK) การแต่งตัวตามธาตุ
 • Certified Colour, Certified Styling, Certified Personal Shopper (Image Coach Thailand) โค้ชวีณา ทองแถม
 • หลักสูตร Life University (Coach Vas)
 • หลักสูตร การพูดคลิปสั้นและเสน่ห์หน้ากล้อง อ.บัณฑิต อึ้งรังษี
 • หลักสูตร แบรนด์ผู้นำ บุคลิกและภาพลักษณ์ผู้บริหาร อ.อนันทินี จิตจรุงพร
 • หลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนฯ รุ่น 165 อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ
 • หลักสูตร NLP (อ.ฐิตินาถ ณ พัทลุง)
 • หลักสูตร NLP สั่งจิตชีวิตเปลี่ยน รุ่น 4 อ.อนันท์ หารวัง
 • หลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนฯ Advance (การพูดรุ่น 170) อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ
 • หลักสูตร การตลาด 4.0 รุ่น 22 อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ
 • หลักสูตร วิทยากรมืออาชีพ (Trainer Mastery Course) อ.อนันท์ หารวัง

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิรันดร์ เอลลิเวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
 • ได้รับความไว้วางใจจาก SCG และบริษัทฯ ชั้นนำมากว่า 16 ปี
 • พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • ปรับภาพลักษณ์ผู้บริหาร (Personal Branding)
 • วิทยากร และนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

นลินภัสร์ ภิรมย์วรโภคิน

“สร้าง First Impression ด้วยการแต่งกายและบุคลิกที่น่าประทับใจของคุณ”

ตัวอย่างแนวคิดหลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพ

ปรับลุค แต่ง สวย รวย สุข

บรรยากาศการอบรม

อาจารย์นลินภัสร์ ภิรมย์วรโภคิน