ประวัติด้านการศึกษา

 • MBA คณะพานิชยศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจโลก
 • Master degree : Global Business Management
 • ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ปวส. เคมีปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยี ทีพีไอ

ประวัติการทำงาน

• Company

 • Thai Petrochemical Industrial PLC.
 • Bayer Thai Co.,Ltd.
 • Yokohama Tire Manufacturing Co.,Ltd
 • Mitsuwa Chemical Thailand Co.,Ltd
 • Hybrid Aotomotive Co.,Ltd.
 • Fisher and Paykel Appliances Co.,Ltd.
 • Continental Tyres (Thailand)
 • Phoenix Automotive Co.,Ltd.

• Position

 • Lab Operator
 • Lab Technician
 • Production Supervisor
 • Assistant Manager
 • Factory Manager
 • Senior Manager
 • Area Manager
 • MD (Owner)

ประวัติการเป็นวิทยากร / ที่ปรึกษา

• Company

 • บริษัท ซีเจ เมทัลลิค จำกัด จ.ชลบุรี
 • วิทยากร บรรยายพิเศษ รร.วชิรปราการวิยาคม กำแพงเพชร
 • วิทยากร บรรยายพิเศษ สถาบันเทคโนโลยี ทีพีไอ จ.ระยอง
 • หจก.เพาะกล้า จ.ชัยนาท
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ พิเศษ ม.ราชภัฎ จ.กำแพงเพชร
 • วิทยากรพิเศษ Continental Tyres Thailand Co.,Ltd.
 • หจก.อิบยางยนต์ จ.สตูล
 • วิทยากรพิเศษ EEC ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • วิทยากรของ บริษัท สุกิจไทยทอล์ค จำกัด สอนหลักสูตร การจัดการระบบในองค์กร และหลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ

• Project

 • วางระบบและโครงสร้างการบริหารงาน
 • แนะแนวการศึกษา ปัจฉิมนิเทศน์
 • แนะแนวการศึกษา ปัจฉิมนิเทศน์
 • Business Plan โมเดลธุรกิจ
 • 7 Habits คุณสมบัติของผู้ที่ประสบความสำเร็จ
 • Team Building / Money Coach
 • สร้างระบบและมาตราฐานองค์กร Business Plan
 • แนะแนวการศึกษา ปัจฉิมนิเทศน์
 • รางวัลชนะเลิศ การพูดต่อหน้าชุมชนและนำเสนอ รุ่นที่ 80 โดย Sukitthaitalk

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

 • ประเทศจีน
 • ประเทศญี่ปุ่น
 • ประเทศฟิลิปปินส์
 • ประเทศสาธารณรัฐเช็ค

อาจารย์ศุกล วงษ์วานิช