ตัวอย่างผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพูด


คุณสุพร แก้วดา
จิตรกรชนะเลิศผลงานวาดภาพที่ศิลปากร ปี 2558


คุณรัชฎาภรณ์ ทาคำ (มะเหมี่ยว)
เจ้าของเพจชื่อดัง ผู้หญิงนอกกรอบ


ผศ.ดร.นพ.ประวีร์ สิริเธียรทรรศน์
รองผู้อำนวยการศูนย์ Royal Life โรงพยามบาลกรุงเทพ
แพทย์ประจำทีม บุรีย์รัมย์ยูไนเต็ด และทีมชขาติไทย


คุณภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา (อุล)
ดาราและนักแสดง ช่อง Workpoint
จากรุ่น 74 ก่อนเข้าประกวดายการเดี่ยวดวลไมค์ เข้ารอบชิงชนะเลิศ


เด็กหญิงณัฐชา ไพรสำราญ (นัท)
ผู้ประกวดรายการ The voice kid ปี 2557


คุณชัยยุทร คำคุณ
รองอธิบดีกรมศุลกากร


คุณเดชาพัชร ธนาธาดาวงศ์ (อาร์ท)
นายแบบ และนักแสดงช่อง 5


ดร.พญ รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ
อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คุณปาลิตา ตันมณี (ทราย)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง กีฬาฮอกกี้ ชิงแชมป์เอเชีย ที่ประเทศสิงคโปร์ ปี 2004
ปัจจุบัน หัวหน้าแผนกบุคคล Yamato Unyu(Thailand) Co.,Ltd.


คุณจิรภา ปิตาวรรณ (ต้อย)
ผู้จัดการภาคอาวุโสภาคปัญจทรัพย์ บริษัท เอไอเอ จำกัด
ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายภาคเหนือตอนบน บริษัท เอไอเอ จำกัด
เจ้าของสำนักงานเอไอเอ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่


คุณบุษรัตน์ ไวทยะโกมล
อดีต ผอ.สถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร

คุณสมรัก คำพุทธ
รองผู้ว่าการด้านบริหารการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย

อ.ศิวนาถ ฤชุพันธุ์
นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณณัฏฐพงค์ มานีมาน
ฝ่ายโรงแยกก๊าซระยอง 1 ปตท.

คุณวีระกิตติ์ เอกอัครวิจิตร
นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วีไอพี กรุ๊ปส์

ดร.พินิจ กิจขุนทด
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

คุณดวงพร สุขุมพันธุ์พงศ์
นักธุรกิจ

คุณพิมลวรรณ ใดขุนทด
ครูสอนภาษาอังกฤษ เจ้าของเพจ Learning Tree

คุณมารุต บูนณะเศรษฐกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีสเปซ ดิจิตอล จำกัด

เด็กชายกฤตธรรศ ไพรสำราญ
(น้องทัช) อายุ 10 ปี

เด็กหญิงจิณณา ไพรสำราญ
(น้องจีน) อายุ 15 ปี

คุณรชต ยอดบางเตย
รองเลขาธิการสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย