หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557