หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ การพัฒนา E.Q. / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 7
ณ โรงแรมวังน้ำเขียวเลควิว
วันที่ 14 มีนาคม 2557 - 15 มีนาคม 2557