หัวข้อ พลังคิดบวก และทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 27 มีนาคม 2557