หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
วันที่ 21 เมษายน 2557 - 23 เมษายน 2557