หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท อีซูซุแพร่ จำกัด
วันที่ 21 มิถุนายน 2557