หัวข้อ ธรรมชาติของคน /การบริการที่ประทับใจ /พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557