หัวข้อ ธรรมชาติของคน /การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 - 28 สิงหาคม 2557