หัวข้อ การบริการที่ประทับใจ / การให้บริการทางโทรศัพท์ / การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
วันที่ 14 กันยายน 2557