หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่
วันที่ 20 กันยายน 2557 - 21 กันยายน 2557