หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 19 ตุลาคม 2557