หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงาที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ พลังคิดบวก / การพัฒนา E.Q. / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ณ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 2 ธันวาคม 2557