หัวข้อ E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / การบริการที่ประทับใจ พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
วันที่ 12 กันยายน 2557