หัวข้อ ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ / พลังสู่ความสำเร็จ / พลังคิดบวก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.นครพนม
วันที่ 26 เมษายน 2561