หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม
บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด
Best Western Wanda Hotel แจ้งวัฒนะ 23
วันที่ 16 สิงหาคม 2561