หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท (สนญฺ) จำกัด
จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 25 สิงหาคม 2561