หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท จิวเวลรี่ เซอร์วิส จำกัด
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
วันที่ 15 กันยายน 2561