หัวข้อ Anchoring / การปรับสภาวะอารมณ์เชิงบวก 4 อารมณ์ / กิจกรรมหยดหมึก / กิจกรรม Point C สัมพันธภาพที่ดีเริ่มที่คน คนเดียว / เรียนรู้คน 4 ประเภท เพื่อความยืดหยุ่น / Process 2NE1 (ย้อนเวลาบำบัด) / ฝึกการสร้างสัมพันธภาพ / กิจกรรมพลังความคิด / Modeling / Belief Out Framing / Logical Level Aliment
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
โรงแรมฟูราม่าเอ็กซ์คลูซีฟ แซนดารา ชะอำ จ.เพชรบุรี
วันที่ 22 กันยายน 2561 - 23 กันยายน 2561