หัวข้อ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยอะไรได้บ้าง / นวัตกรรมการทำงานในยุค 4.0 / กิจกรรม แก้ปัญหาอย่างไรให้สร้างสรรค์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
วันที่ 22 กันยายน 2561