หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 - 15 ตุลาคม 2561