หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด
โรงแรมโซ โซฟิเทล หัวหิน
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561