หัวข้อ 3 ภาษาพัฒนาชีวิต / คำตอบที่แท้จริงของชีวิตที่มีความสุขที่สุดคือ ความสัมพันธ์ที่ดี / เพราะอะไร? เราถึงต้องมีเป้าหมายชีวิต / การสื่อสารกับจิตใต้สำนึก สู่ความสำเร็จ / Process Challent
บริษัท บูโอโน จำกัด มหาชน
โรงแรมศาลายาฯ
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 - 16 ธันวาคม 2561