หัวข้อ ธรรมชาติของคน การทำงานเป็นทีม การบริการที่ประทับใจ และทำงานอย่างไรให้มีความสุข
เทศบาลนครอุดรธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
วันที่ 25 ธันวาคม 2561