หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / สมองกับพฤติกรรมผู้บริโภค / Digital Marketing / การตลาด 4.0 / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
วันที่ 5 มีนาคม 2562 - 6 มีนาคม 2562