หัวข้อ นันทนาการเพื่อการเรียนรู้ / นันทนาการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการสื่อสาร / เรียนการพูดสำหรับเด็ก / ค่ายสำหรับเด็ก / การพูดต่อหน้าชุมชนสำหรับเด็ก
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ วิภาวดี-รังสิต หลักสี่
วันที่ 9 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562