หัวข้อ นันทนาการเพื่อการเรียนรู้ /พูดสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้แต่ละกิจกรรม /นันทนาการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการสื่อสาร /แนะนำตนเอง โดยใช้ Mind Map/กิจกรรม Who am I / ฯลฯ
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ วิภาวดี-รังสิต หลักสี่
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 - 6 พฤษภาคม 2562