หัวข้อ รู้จักตนเองผ่านการระบายสี Mandala / ออกแบบ Nature Mandala / วาดลายเส้น / รวมลายเส้น / Mandala of my life / Our Mandala / inspired by the Zentangle method
Crown Space สี่แยกแคราย
วันที่ 19 ตุลาคม 2562 - 20 ตุลาคม 2562