หัวข้อ รู้จักตนเองผ่านการระบายสี Mandala / ออกแบบ Nature Mandala / วาดลายเส้น / รวมลายเส้น / Mandala of my life / Our Mandala / inspired by the Zentangle method
บริษัท ปาล์มมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จ. สกลนคร
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562