หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562