หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / 4 Core Values / พลังสู่ความสำเร็จ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพนฟรีโฟร์ยู
ร้าน เทอเรส 61 (Terrace 61)
วันที่ 19 ธันวาคม 2562