หัวข้อ Road to System & ISO / การเชื่อมโยงระบบทำงานกับทฤษฎีเงิน 4 ด้าน / กิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจัดทำ Career Path
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
วันที่ 25 มกราคม 2563 - 26 มกราคม 2563