หัวข้อ Road to System & ISO / การเชื่อมโยงระบบทำงานกับทฤษฎีเงิน 4 ด้าน / กิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจัดทำ Career Path
โรงแรมเดอะ เจอร์นีย์ งามวงศ์วาน47 หลักสี
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 - 12 กรกฎาคม 2563