หัวข้อ เกมส์ละลายพฤติกรรม / สร้างกฎ Cone of Learning / กิจกรรม point c / เข้าใจจิตสำนึก / ฝึกการสื่อสารกับตัวเอง / วงล้อชีวิต 6 ด้าน / กิจกรรมปรับมุมมอง / เรียนรู้ Eye Pattern / เทคนิคเพิ่มความจำ / การจัดการเสียงในหัว
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่
วันที่ 15 สิงหาคม 2563 - 16 สิงหาคม 2563