หัวข้อ First impression สำคัญอย่างไร / Personal Style / แต่งตัวให้เหมาะสมกับรูปร่าง / Wow Color สีสันในตัวคุณ / บุคลิกภาพ การยืน เดิน นั่ง พูด / เรียนรู้การโพสท่าถ่ายรูป / ทบทวนบุคลิกภาพ
บริษัท ฮิปรา (HIPRA) ประเทศไทย
โรงแรมชฎา แอท นคร จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 25 กันยายน 2563