หัวข้อ รู้จักตนเองผ่านการระบายสี Mandala / ออกแบบ Nature Mandala / วาดลายเส้น / รวมลายเส้น / Mandala of my life / Our Mandala / inspired by the Zentangle method
หมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮาส์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563