หัวข้อ การพูดปราศัย / การหาเสียงเลือกตั้ง / เลือกตั้งเทศบาล / เลือกตั้ง ส.ท. / ปราศรัยต้องได้คะแนน / ประชาสัมพันธ์ให้ได้ผล / การสร้างทีมให้เป็นหนึ่งเดียว
จ.สงขลา
วันที่ 26 มีนาคม 2564