หัวข้อ มีเป้าหมายชัดเจน / เชื่อว่าทำได้ / ใช้พลังความคิดเป็น / มีแรงบันดาลใจ / รู้จักใช้จินตนาการ / จดจ่อหรือโฟกัสต่อเป้าหมาย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี (วิทยาลัย เอกชน)
วันที่ 3 เมษายน 2564