หัวข้อ Personal Style / แต่งตัวให้เหมาะสมกับรูปร่าง / การเลือกซื้อเสื้อผ้าให้เหมาะสม และเป็นตัวเอง / การทำผมให้เหมาะกับตัวเอง / การเลือกสีเสื้อผ้าตามธาตุ
วันที่ 18 ธันวาคม 2563