หัวข้อ กิจกรรมละลายพฤติกรรม / ฝึกพูดแบบ Advance / ฝึกพูดแบบฉับพลัน ไม่ได้เตรียมตัว / ฝึกพูดสุนทรพจน์ / ฝึกการเป็นพิธีกร / และทักษะอื่นๆ ที่นำไปใช้เกี่ยวกับการพูด
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่
วันที่ 3 ธันวาคม 2565 - 4 ธันวาคม 2565