หัวข้อ ละลายพฤติกรรม / TEAM BUILDING / แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสร้าง / Team Work / มะละแหม่ง / Game Zone
บริษัท มิสเตอร์ เพอร์ฟูม เทรดดิ้ง จำกัด
ภัทราวานา รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
วันที่ 14 มกราคม 2566