หัวข้อ การทำงานเป็นทีม Team building / การสื่อสาร / กิจกรรมละลายพฤติกรรม / กิจกรรมกลุ่ม / พลังคิดบวก
บริษัท อีสบอนน์ คัลเลอร์ กรุ๊พ จำกัด
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566