หัวข้อ ทีมงานที่มีความสุข / การสื่อสารในองค์กร / บุคลิกภาพ / กิจกรรมเพื่อการทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด
โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
วันที่ 3 มีนาคม 2566